Aktuellt

2018-04-19

Lund nominerad till Årets superkommun

Lunds kommun kan bli Årets superkommun. Lund är nominerad som en av tre kommuner i klassen ”stad/stadsnära kommun”. Priset som delas ut av tidningen Dagens Samhälle syftar till att lyfta fram framgångsrika kommuner som står starkt rustade inför framtiden.

Gå till artikel
2018-04-17

E22 öppnar tidigare än beräknat

Arbetet med den nya bron till E22 har gått bra och motorvägen kan öppna två dagar tidigare än beräknat.

Gå till artikel
2018-04-15

Spårvägen skapar trygghet för staden att växa

Lund växer och förtätas och störst tillväxt sker i stråket runt spårvägen. En del undrar varför Lund satsar på spårburen trafik som inte går att flytta. Men det är just det som är en av poängerna. Många fastighetsägare är mer villiga att satsa när de vet att det finns miljövänlig kollektivtrafik till deras fastighet – kollektivtrafik som stannar kvar.

Gå till artikel
2018-04-13

Norra Vallgatan stängs av den 18 - 27 april

Den 18 april kl 07.00 - 27 april kl 16.00 stänger vi av Norra Vallgatan för rivning av en kammare. En gammal fjärrvärmekammare som inte ska användas längre ska rivas i samband med att nya ledningar tagits i drift.

Gå till artikel
2018-04-12

Restiden mindre viktig än vad vi kan göra när vi reser

Spårväg Lund C – ESS är en del av en större miljöstrategi för Lund och för hur staden ska växa hållbart. Tillväxten ska ske genom förtätning, förädling och byggande av blandstad med både bostäder och verksamheter. Goda möjligheter till kollektivtrafik är en viktig faktor. Och givetvis ska det finnas plats för cykeln – Lunds transportmedel nummer ett.

Gå till artikel
Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund