Aktuellt

2018-04-24

Varför bygger vi överallt?

Just nu är Lund statt i förändring. Det planeras för och byggs bostäder på flera ställen. I centrum håller Bantorget på att utvecklas. Ideonområdet förtätas och en ny stadsdel ska växa fram i Brunnshög. Genom hela staden pågår ett spårvägsbygge. Många frågar sig varför allt måste hända på en gång?

Gå till artikel
2018-04-23

Nytt samarbete med näringslivet stärker Lunds klimatarbete

Klimatsamverkan Lund är namnet på det nya samarbete som tecknades mellan Lunds kommun och flera av stadens företag under fredagen. Samarbetet är en del av Borgmästaravtalet och Lunds arbete med kommunens högt uppsatta klimatmål. Bland företagen finns allt från enskilda firmor till stora bolag som tillsammans vill hitta lösningar för, och inspirera till, klimatsmarta lösningar för en hållbar framtid.

Gå till artikel
2018-04-23

Träffa oss i Brunnshögs besöksbod

Tisdagen den 24 april klockan 16 till 18 är det öppet hus i Brunnshögs besöksbod.

Gå till artikel
2018-04-20

Bostäder och arbetsplatser för en växande befolkning

Lund ska växa med 26 000 nya bostäder fram till 2040. Främst genom att bygga tätare och genom att växa inifrån och ut. Det är grundtankarna i förslaget till ny översiktsplan som byggnadsnämnden nu har beslutat är klar för utställning.

Gå till artikel
2018-04-19

Lund nominerad till Årets superkommun

Lunds kommun kan bli Årets superkommun. Lund är nominerad som en av tre kommuner i klassen ”stad/stadsnära kommun”. Priset som delas ut av tidningen Dagens Samhälle syftar till att lyfta fram framgångsrika kommuner som står starkt rustade inför framtiden.

Gå till artikel
Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund