Aktuellt

2018-05-21

Träffa oss i Brunnshögs besöksbod

Tisdagen den 22 maj klockan 16 till 18 är det öppet hus i Brunnshögs besöksbod.

Gå till artikel
2018-05-21

Ett steg till mot ny spårväg i Lund

Idag fattade kollektivtrafiknämnden beslut om att föreslå Regionstyrelsen att tilldela medel till spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund. Ett beslut som innebär bland annat sänkta driftkostnader jämfört med grundkalkylen. Beslutet går nu vidare till Regionstyrelsen.

Gå till artikel
2018-05-21

Gång- och cykelvägen under E22 är öppen

Nu har gång- och cykelvägen under E22 öppnat. Allt har följt tidsplanen och vägen öppnade i dag den 21 maj vid 10-tiden. Cykelvägen har ungefär samma sträckning som tidigare. Nu är den bredare och inte så brant.

Gå till artikel
2018-05-17

Lund får uppvärmda torg och spårvagnshållplatser

Det står nu klart att Lunds kommun kommer att få uppvärmda torg och spårvagnshållplatser. Med hjälp av restvärme från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kan Kraftringen leverera en nyckelfärdig anläggning för markvärme som kommer att hålla torg och spårvagnshållplatser snö och isfria. Smarta och innovativa sensorer ska avgöra när ytorna behöver värmas och reagerar på temperatur och nederbörd.

Gå till artikel
2018-05-14

Nu monterar vi spår i S:t Laurentiigatan

Arbetet med spårmontage fortsätter längs S:t Laurentiigatan, från korsningen vid Allhelgonakyrkan och vidare ner mot Clemensttorget.

Gå till artikel
Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund