Ny bro till E22

Bild för - P4S_4171.jpg

En ny bro ska byggas till E22. Den nya bron byggs vid sidan av den gamla, i en djup schakt, öster om E22.

Kort om byggarbetet:

Gjutformen till bron är nu riven. Räckena är klara och arbete pågår med isolering. I vecka 12 börjar vi lägga tätskikt och skyddslager. Det västra valvet göts den 13-14 december 2017 och det östra den 7-8 februari 2018. När betongen i den senaste gjutningen har härdat ska gjutformen tas bort. Den färdiga bron väger cirka 5 000 ton.

Tid:

När den nya bron och platsen runt omkring är färdigbyggda, rivs den gamla bron och den nya lanseras, eller skjuts på plats. Inför lanseringen av den nya bron stängs E22 den 5 april kl 20.00. Arbetet med att riva asfaltbeläggningen startar direkt och pågår till fredag morgon. Under fredagen och lördagen utförs schakt och rivning av den befintliga bron. Grusbeläggning i botten av schakten, utläggning av lanseringsbanor och balkar utförs under söndagen. Lanseringen av den nya bron startar måndagen den 9 april. Allt arbete under avstängning av E22 sker dygnet runt. Motorvägen är beräknad att öppna igen den 19 april.

Avstängningen av E22

Så påverkas biltrafiken när E22 är avstängd den 5-19 april

Så påverkas gång - och cykeltrafiken under E22

Buss- och tågtrafiken under avstängningen

Serpentinvägen för gång- och cykel stängs för förberedande schaktning den 19 mars. Gång- och cykelvägen beräknas öppna igen den 21 maj. 

Så påverkas trafiken:

Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. 

Korsningen Scheelevägen-Sölvegatan påverkas inte i denna etapp och kommer inte att stängas under längre tid pga spårvägsbygget.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund