Brunnshög, på åkermark

Kort om vägarbetet:

I början av juni 2017 startade schaktningsarbetet på åkermarken mellan Solbjersvägen och ESS. Bygget av spår och servicevägar startade i september. Fjärrvärmeledningar och kanalisation läggs kring årsskiftet och in i 2018. I Vecka 9 2018 påbörjar entreprenören Barslund ett arbete med nya servisledningar till spårvägsdepån och till ESS.

Tid:

Start i början av juni, pågår under hösten och in i 2018.

Så påverkas trafiken:

Arbetet på åkermark påverkar inte trafiken. En förbifart vid korsningen Odarslövsvägen - spårvägen byggdes i oktober 2017. Förbifarten är nu i drift och trafiken leds om. Denna förbifart är tänkt att användas till april/maj 2018 beroende på vilken lösning som blir aktuell med ledningar i korsningen.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund