Brunnshögsgatan

Kort om byggarbetet:

Den 11 oktober 2017 monterades den första rälsen på Brunnshögsgatan. Arbetet med spårläggning är nu klart i södra Brunnshög och fortsätter genom centrala Brunnshög. Brunnshögsgatan är stängd för trafik. Spårvägsarbetet på Brunnshögsgatan samsas med husbyggande på Södra Brunnshög.

Så påverkas trafiken:

En ny förbiledning har byggts söder om Brunnshögsgatan. Den nya vägen har belagts med asfalt och är för blandtrafik. 

Området vid Solbjersvägen ska asfalteras. Med start i vecka 13 2018 görs en kort omledning av trafiken förbi Solbjersvägen. En rondell ska byggas i korsningen Solbjersvägen-Brunnshögsgatan. Här fortsätter också monteringen av spåret.  

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund