Sölvegatan vid Ideon

Ideontorget är ett nytt torg som kommer att byggas runt spårvagnshållplatsen, Ideon. I juni 2017 startade spårvägsbygget vid Ideon.

Under hela byggtiden ska man kunna gå och cykla förbi byggområdet. In- och utfart till IKDC och hotell som tidigare skett från Sölvegatan ändras permanent till infart från Ole Römers väg. Klicka på bilden för att öppna den i större format.

Kort om arbetet:

Arbetet med ledningar till dricksvatten är klart på spårvägssträckan förbi Ideontorget. Två nya parallella ledningar går nu upp till Scheelevägen. Även nya gasledningar är inkopplade. Ledningsarbete för fjärrvärme, fjärrkyla samt avloppsvatten pågår fortfarande.

Tid: 

Arbetet startade tisdagen den 13 juni 2017 och pågår till mitten av januari 2018. Därefter tar förberedelse av höjder och mark inom vägarbetsområdet vid. Under senhösten 2017 pågick ett omfattande ledningsarbete i korsningen Sölvegatan/Scheelevägen. Återställning av asfalt sker i etapper.

Så påverkas trafiken: 

- Infart och utfart till IKDC och hotell leds permanent om. Ny väg är från Ole Römers väg.

- Infart och utfart på norra sidan Sölvegatan kan ske mellan Scheelevägen och nybyggd genomfart på Naturvetarevägen. Ledningsarbete som korsar Scheelevägen pågår i små etapper för att trafik ska kunna passera.

- Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer att finnas under hela byggtiden, men leds växelvis om mellan norra och södra sidan av Sölvegatan.

 Mer läsning:

Sölvegatan blir kortare när spårvägen är färdigbyggd.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund