Sölvegatan vid E22

Bild för - 1karta_sölvegatan_171025.jpg

Delsträckan på Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen kommer att få en helt ny karaktär när platsen är färdigbyggd. Gatusektionen breddas rejält, gatunivån sänks med flera meter, vegetationen runt omkring tas bort för att sedan ersättas med nya växter, ledningar byggs om och så gör även bron för E22:an.

Fotgängare och cyklister får en något längre väg men kan ta sig förbi vägarbetet och upp till busshållplatserna på E22. Motortrafiken leds om via Sångarevägen-Tunavägen-Scheelevägen.

Kort om byggarbetet:

Rondellen i Sölvegatan-Uardavägen har hägnats in för att vi ska förbereda marken för spårläggning. Trafiken kommer förbi rondellen.

Även längre ner på Sölvegatan mot brobygget till E22 har vi hägnat in ett mindre område. Gång- och cykelvägen leds förbi och det är skyltat hur man tar sig fram.

Sölvegatan mellan Uardavägen och Sångarevägen har breddats med ytterligare ett körfält i mitten av gatan inför framtida spårvägsarbete. 

Gjutformen till bron är nu riven. Räckena är klara och arbete pågår med isolering. I vecka 12 börjar vi lägga tätskikt och skyddslager. Den färdiga bron väger cirka 5 000 ton.

Tid:

Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen stängdes för motortrafik i vecka 10 2017. Gatan öppnar igen under senhösten 2018. Inför lanseringen av den nya bron stängs E22 den 5 april 2018 kl 20.00. Arbetet med att riva asfaltbeläggningen startar direkt och pågår till fredag morgon. Under fredagen och lördagen utförs schakt och rivning av den befintliga bron. Grusbeläggning i botten av schakten, utläggning av lanseringsbanor och balkar utförs under söndagen. Lanseringen av den nya bron startar måndagen den 9 april. Allt arbete under avstängningen av E22 sker dygnet runt. Motorvägen är beräknad att öppna igen den 19 april.

Avstängningen av E22

Så påverkas biltrafiken när E22 är avstängd den 5-19 april

Så påverkas gång - och cykeltrafiken under E22

Buss- och tågtrafiken under avstängningen

Serpentinvägen för gång- och cykel stängs för förberedande schaktning den 19 mars. Gång- och cykelvägen beräknas öppna igen den 21 maj. 


Så påverkas trafiken:

Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund