S:t Laurentiigatan

Nu pågår urgrävning och schaktning inför spårbyggnaden på den norra sidan av S:t Laurentiigatan, alltså den andra sidan mot vad vi arbetade på tidigare.

Vi gör en överbyggnad till spåren och i maj börjar vi montera spår. Överbyggnad är den stabila yta där spåret läggs. En överbyggnad består bland annat av grus i olika storlekar. Arbetet med överbyggnad och spår pågår hela våren. Omläggningen av vatten- och avloppsledningar samt fjärrvärme är nu klart i S:t Laurentiigatan.

Kulturens arkeologer ska göra schaktövervakningar och undersöka kulturlagren vid grävningarna i S:t Laurentiigatan.

Du som bor eller har verksamhet på S:t Laurentiigatan kör in och ut via Clemenstorget/Karl XI gata. 

Så påverkas trafiken: 

  • Allhelgona Kyrkogata, mellan Bredgatan och Allhelgonakyrkans nya infart, skyltas också som bussgata, och det blir inte längre tillåtet att parkera på gatumark här. Det påverkar ett tiotal parkeringsplatser.

  • För Allhelgona Kyrkogata, mellan kyrkans nya infart och Norra Vallgatan, gäller endast behörig trafik. Boende och besökare kan angöra sina målpunkter som tidigare.

  • Allmän trafik hänvisas till Bredgatan - Norra Vallgatan - Allhelgona kyrkogata. Den 15 januari 2018 stängdes korsningen vid Allhelgonakyrkan igen för vidare läggning av ledningar.  

  • Gång- och cykeltrafik förbi byggarbetsplatsena är möjlig, även om i något begränsad omfattning. Gång- och cykelvägen kommer att samsas med behörig trafik på den södra delen av S:t Laurentiigatan.

  • Vändplatser skapas före och efter schakten.

  • I korsningen S:t Laurentiigatan-Bredgatan är cykelvägen fram till mitten av mars smalare pga arbete med fjärrvärme. Led gärna cykeln.

Så påverkas boendemiljön:
Buller och vibrationer är svåra att undvika men vi försöker orsaka så små störningar som möjligt. Vibrationerna föjs upp med en speciell mätare och om nivåerna skulle närma sig gränsvärdet avbryts byggarbetet tillfälligt för att välja en annan byggmetod.

 

 

Mer läsning:

>>S:t Laurentiigatan: Information om byggarbetet (pdf april, 2017)

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund