Ny bro till E22

Bild för - bro_e22.jpg

Den nya bron är nu på plats och den 17 april kl 20.00 öppnade E22 för trafik mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra.

Kort om byggarbetet:

Under den nya bron till E22 pågår arbete med vatten- och avlopp samt fjärrvärme. Den 12 juni görs stor omkoppling av den vattenledning som matar vattentornet.

Den nya bron är på plats och den 17 april kl 20.00 öppnade E22 för trafik mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra. Öppningen skedde två dagar tidigare än beräknat. Gång- och cykelvägen under E22 öppnade igen den 21 maj. Den nya cykelvägen är bredare och mindre brant.

Så påverkas trafiken:

Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. 

Korsningen Scheelevägen-Sölvegatan påverkas inte i denna etapp och kommer inte att stängas under längre tid pga spårvägsbygget.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund