Brunnshög, på åkermark

Bild för - P4S_9750.jpg

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om vägarbetet:

I korsningarna mellan spåret och Odarslövsvägen respektive Partikelgatan har vi utfört omläggningar av vatten- och avloppsledningar. Med start i vecka 20 2018 börjar vi jobba med schaktning för fjärrvärme längs med spåret från Partikelgatan till Solbjersvägen. Detta arbete görs i etapper och blir klart hösten 2018. Fjärrvärmearbetet sker i samarbete med Kraftringen.

I vecka 27 startar schaktningen för enkelspåret mellan Partikelgatan och den blivande spårvägsdepån. I Vecka 9 2018 påbörjade entreprenören Barslund ett jobb med nya servisledningar till spårvägsdepån och till ESS.

Tid:

Start i början av juni, pågår under hösten och in i 2018.

Så påverkas trafiken:

Arbetet på åkermark påverkar inte trafiken. En förbifart vid korsningen Odarslövsvägen - spårvägen byggdes i oktober 2017. Förbifarten är nu i drift och trafiken leds om. Denna förbifart är tänkt att användas till april/maj 2018 beroende på vilken lösning som blir aktuell med ledningar i korsningen.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund