Brunnshögsgatan

Bild för - P4S_3405.jpg

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om byggarbetet:

Den 11 oktober 2017 monterades den första rälsen på Brunnshögsgatan. Arbetet med spårläggning är nu klart i södra Brunnshög och fortsätter genom centrala Brunnshög. Brunnshögsgatan är stängd för trafik. Spårvägsarbetet på Brunnshögsgatan samsas med husbyggande på Södra Brunnshög. Under våren 2018 görs markarbete för spårvägshållplatser samt el-arbete och sedan stenläggning.

Derome har börjat bygga sina radhus längs spårvägssträckningen i Brunnshög. I vecka 27 2018 startar Svenska studenthus sitt bygge vid Brunnshögsgatan. Mer information om husbyggen i Brunnshög hittar du på Brunnshögs webbplats.

Så påverkas trafiken:

En ny förbiledning har byggts söder om Brunnshögsgatan. Den nya vägen har belagts med asfalt och är för blandtrafik. 

Området vid Solbjersvägen ska asfalteras. Med start i vecka 13 2018 görs en kort omledning av trafiken förbi Solbjersvägen. En rondell ska byggas i korsningen Solbjersvägen-Brunnshögsgatan. Här fortsätter också monteringen av spåret.  

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund