Omledning av gång- och cykelvägen under E22

Bild för - karta_omledning_cykelvag_utan_avstangning_sony.jpg

Gång- och cykelvägen under E22 är avstängd den 19 mars - 21 maj 2018. Avstängningen börjar kl 07.00 den 19 mars. Under denna period leds cykelvägen om via Sångarevägen - Tunavägen - Scheelevägen.

Gång- och cykelvägen behöver stängas för förberedande schaktning inför brolanseringen. Efter brolanseringen måste cykelvägen hållas stängd för ledningsläggning i den nya bron. Alla rör och ledningar ska läggas på rätt plats efter att bron är lanserad.

Ledningsarbetet vid gång- cykelvägen väster om Sony färdigställdes tidigare än beräknat och denna gång- och cykelväg ar därför öppnat igen. Kartan ovan visar de avstängda cykel- och gångvägarna samt omledningarna. Cykelvägar som inte är markerade är öppna som vanligt. 

Tips och hjälp under avstängningen
Hyrcyklar

Hyrcykelsystemet Digibike bemannar upp med cyklar som du enkelt kan hyra på plats genom deras app; www.digibike.se

Lundahoj är också ett cykelsystem där du betalar en medlemsavgift på 75 kronor/år och sedan cyklar gratis den första halvtimmen. Det finns även andra betalningsalternativ. Lundahojar finns placerade på flera platser på västra sidan av E22. Nya stationer kommer att placeras ut i anslutning till ridhuset och i närheten av Scheeleparkens busshållplats. Karta med cykelstationer hittar du här: www.lundahoj.se

Cykla mellan centrala Lund och Brunnshög
För dig som cyklar från centrala Lund och ska vidare mot Östra Torn-Brunnshög rekommenderar vid det så kallade röda cykelstråket. Följ cykelskyltar mot Östra torn. Åt andra hållet följer du skyltar mot järnvägsstationen. Cykelkarta finns att hämta i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1 i Lund.

 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund