Bredgatan/Getingevägen

Gång- och cykeltrafik kan passera under vägarbetets gång medan motortrafiken leds om. Karta: Lunds kommun.

Byggarbetet:

Vi fortsätter med förläggning av dag- och spillvattenledningar i korsningen vid Allhelgonakyrkan och vidare upp till sjukhusområdet. Nya ledningar ska också kopplas i korsningen Bredgatan - Norra Vallgatan. En gammal fjärrvärmekulvert och en kammare ska rivas och nya fjärrvärmerör ska läggas i marken.

Fjärrvärmearbetet är nu klart från Kung Oscars väg till Bredgatan.

Direkt efter Lundakarnevalen den 20 maj börjar vi sätta sten i Bredgatan. Gång- och cykelvägen vid Bredgatan ska bli färdig till semestern. Markentreprenad ska göra ett arbete i Bredgatan vid Norra Vallgatan med start den 21 maj. Detta ska vara klart till den 16 juni. Under denna period stängs Norra Vallgatan av. Gående och cyklister kan ta sig förbi avstängningen.

Så påverkas trafiken:

  • Bredgatan, mellan Kävlingevägen och Allhelgona Kyrkogata är fortsättningsvis avstängd för allmän trafik; ett körfält är öppet för stadsbussarna (linje 1). Bussgatan regleras med skyltning och trafikljus. Den 23 april kl 08.00 - 25 maj kl 16.00 stängs Bredgatan av för busslinje 1 som då får en annan tillfällig sträckning. Måndagen den 23 april kl 07.00 till fredagen den 25 maj kl 16.00 trafikerar linje 1 istället Tornavägen – Getingevägen – Kung Oskars väg eller omvänt och stannar inte vid hållplatserna Fysiologen, Sölvegatan, Biskopshuset eller Allhelgonakyrkan. Resande från hållplats Allhelgonakyrkan och Biskopshuset hänvisas till hållplats Bryggeriet. Resande från hållplats Fysiologen och Sölvegatan hänvisas till hållplats Vattentornet. Under den här perioden ska vi lägga spår för spårvägen. När Bredgatan mellan Kävlingevägen och Allhelgona kyrkogata öppnar igen för busstrafik med linje 1 den 25 maj, blir det ett körfält med trafikljus som tidigare.

  • Då byggarbetet påverkar framkomligheten för stadsbussarna som trafikerar Bredgatan söder om den aktuella korsningen, dras hållplatsen Åke Hans in och linjer 2 och 4 får förändrade körvägar. Den 17 juni går linje 2 och 4 tillbaka till ordinarie körväg. Se www.skånetrafiken.se samt länken längs ner på denna sida för mer information. 

  • Bredgatan i höjd med S:t Laurentiigatan är helt avstängd för all motortrafik. S:t Laurentiigatan är fortsatt öppen för dubbelriktad behörig trafik.

  • Fotgängare och cyklister kan passera byggarbetsplatsen på Bredgatan längs Allhelgonakyrkan. De som kommer från S:t Laurentiigatan har samma passage som tidigare, via torgytan mellan Norra Vallgatan och Allhelgona Kyrkogata.


Byggtid:
 15 januari – mitten av juni 2018. 
Mer information från Skånetrafiken:
Linje 2 och 4 får ändrad körväg 15 januari - 16 juni 2018

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund