Odarslövsvägen

Längs Odarslövsvägen sträcker sig spårvägen cirka 500 meter fram till den framtida depån som ska ligga strax efter ESS.

Tid:

Just nu utförs ett ledningsarbete av Barslund och Kraftringen. Senare i vår startar spårvägens ledningsarbete vid Partikelgatan. Till sommaren börjar byggandet av enkelspår till spårvagnsdepån.

I januari 2018 startade arbetet med schaktning för spårvägens överbyggnad. På den stabila överbyggnaden som bland annat består av grus i olika storlekar, läggs sedan spåret. Även kontaktledningsfundament och kanalisation (där ledningarna till spåret läggs) ska byggas. Under samma tid utför VA-Syd att arbete med vatten- och avloppsledningar.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund