Sölvegatan vid E22

Bild för - P4S_3823.jpg

Delsträckan på Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen kommer att få en helt ny karaktär när platsen är färdigbyggd. Gatusektionen breddas rejält, gatunivån sänks med flera meter, vegetationen runt omkring tas bort för att sedan ersättas med nya växter, ledningar byggs om och så gör även bron för E22:an.

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Kort om byggarbetet:

Under den nya bron till E22 pågår arbete med vatten- och avlopp samt fjärrvärme. Den 12 juni görs stor omkoppling av den vattenledning som matar vattentornet. 

Rondellen i Sölvegatan-Uardavägen har hägnats in för att vi ska förbereda marken för spårläggning. Trafiken kommer förbi rondellen.

Även längre ner på Sölvegatan mot brobygget till E22 har vi hägnat in ett mindre område. Gång- och cykelvägen leds förbi och det är skyltat hur man tar sig fram.

Sölvegatan mellan Uardavägen och Sångarevägen har breddats med ytterligare ett körfält i mitten av gatan inför framtida spårvägsarbete.

Tid:

Gång- och cykelvägen under E22 öppnade igen den 21 maj. Den nya cykelvägen är bredare och mindre brant. Den nya bron till E22 är på plats och 17 april kl 20.00 öppnade E22 för trafik mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra. Öppningen skedde två dagar tidigare än beräknat.  

Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen stängdes för motortrafik i vecka 10 2017. 

Så påverkas trafiken:

Sölvegatan mellan Scheelevägen och Sångarevägen är helt stängd för motortrafik. 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund