Sölvegatan vid Kårhuset och LTH-parken

Bild för - P4S_1481_1.jpg

Här finns en karta över hela spårsträckningen. Du kan zooma in kartan för att se vad som pågår i de olika områdena. Kartan visar även andra vägarbeten i Lund.

Ledningar: 

Vi fortsätter arbetet med ledningar, men börjar också bygga överbyggnad till spåret samt en ny gång- och cykelväg. Överbyggnad är den bädd av bland annat grus i olika storlekar där spåren läggs. 

Så påverkas trafiken:

Bil: Gatan stängs för behörighetstrafik. Akademiska hus har anpassat gatunätet på området för angöring till fastigheterna för den trafik som tidigare hade använt Sölvegatan. Med start den 15 januari 2018 och ett par månader framåt görs en mindre omledning med en provisorisk förbifart för biltrafik vid Kårhuset. Detta gäller dem som ska in på Akademiska hus parkering.

Gång och cykel: Möjligheten för cyklister och gångtrafikanter att ta sig förbi vägarbetsområdet kommer finnas under hela byggtiden, men leds växelvis om mellan västra och östra sidan av Sölvegatan. Det finns passager för korsande gång- och cykeltrafik. Sedan slutet av februari 2018 går gång- och cykelvägen på den västra sidan från Kårhuset förbi Ekologihuset. Därefter fortsätter gång- och cykelvägen på den östra sidan.

Tidplan:

Ledningsarbetet börjar bli klart och nu gör vi överbyggnad till spåren. Överbyggnad är den stabila bädd av bland annat grus i olika storlekar där spåren sedan läggs. Spårläggningen startar framåt sommaren 2018.  



Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund