Informationsmaterial/Information

Här kan du hitta informationsmaterial i form av foldrar i pdf, kartor och animationsfilmer. Here you can find broschures with information, maps and animation films.

Folder i pdf-format

Guide och hjälp när E22 är avstängd 5-19 april och gång- och cykelvägen vid Sölvegatan under E22 är avstängd den 19 mars-21 maj. guide_avstängning_E22.pdf

 

 

Broschure in pdf

Useful information for when the E22 is closed the 5-19 april and pedestrian/cycle path on Sölvegatan is closed the 19 march-21 may. useful_information_E22.pdf

Animationsfilmer att ladda ner/Animation films to download

Spårväg Lund C-ESS: Avstängning av E22 och cykelvägen vid Sölvegatan och under E22. Svensk längre version.  https://vimeo.com/256030077/23ca6a7472

Spårväg Lund C-ESS: Avstängning av E22 och cykelvägen vid Sölvegatan och under E22. Svensk kort version.  https://vimeo.com/257337173/e207721096

Tramway Lund C - ESS. Closure E22 and the pedestrian/cycle path on Sölvegatan, under E22. English, long version. https://vimeo.com/257337140/7ebfed4c2d

Tramway Lund C - ESS. Closure E22 and the pedestrian/cycle path on Sölvegatan, under E22. English, short version. https://vimeo.com/257337206/c49d81ae7d

Karta omledningsvägar biltrafik 
Map reroutes 

Färgkarta/Map colour: farg_karta_omledningar_biltrafik.pdf

Grå karta/Map gray: gra_karta_omledningar_biltrafik.pdf

 

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund