Omledningsvägar för biltrafik

Den 5-19 april 2018 är E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan (21) och Lund norra (22) stängd för lanseringen av en ny bro. Avstängningen börjar kl 20:00 den 5 april.

 Klicka på kartan så öppnas en större bild i ett nytt fönster.

På kartan ser du hur vägarna kommer att ledas om. Välj gärna att svänga av redan tidigt. När du kommer till den röda delen som är avstängd måste du svänga av. De blå linjerna visar de sista möjligheterna att svänga av när du har kommit fram till avstängningen. De gröna linjerna visar rekommenderade vägar som är bättre att välja om du inte har en målpunkt inne i Lund. Det kommer tyvärr att bildas köer och bli trångt. Var ute i god tid. För trafikinformation se trafikverket.se/e22 

Omledning, blå linje på kartan, visas med vitblå skyltar ute i trafiken
Södergående trafik
Trafikplats 22 Lund Norra - Norra Ringvägen - väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra.

Norrgående trafik
Trafikplats 21 Gastelyckan - Sandbyvägen – Utmarksvägen – Solbjersvägen – trafikplats 22 Lund Norra.


Rekommenderad väg, grön linje på kartan, visas med grönvita skyltar ute i trafiken
Södergående trafik

Trafikplats 23 Gårdstånga – väg 104 - Kävlinge – väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra.

Norrgående trafik, alternativ 1
Trafikplats 19 Lund Södra – väg 108 – Kävlinge - väg 104 -  trafikplats 23 Gårdstånga.

Norrgående trafik, alternativ 2
Trafikplats 21 Gastelyckan - Dalby - Södra Sandby –trafikplats 23 Gårdstånga.

Samma karta i gråskala.

Mer information publiceras efter hand.

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund