LTH - Lunds Tekniska Högskola

Bild för - P4S_3057.jpg

Det norra universitetsområdet motsvaras i stora drag av Lunds tekniska högskolas campus, med Tornavägen i väster och Ole Römers väg i öster. Här kommer en spårvägshållplats att ligga och bli ett nytt centrum i området.

Läs mer

Lunds kommuns byggplaner och planer för det norra universitetsområdet

Lunds kommun

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund