Aktuellt

Juni

2020-06-02

Regionfastigheter tar över spårvagnsdepån

Måndagen den 1 juni lämnade Skanska och NCC över spårvagnsdepån i Brunnshög till Regionfastigheter, förvaltningen som ansvarar för Region Skånes hus och byggnader. Därmed är själva bygget av spårvagnsdepån att betrakta som klart.

Gå till artikel

April

2020-04-21

Spårvagnar åter i produktion

I veckan återupptogs produktionen av Lunds spårvagnar i Spanien. Produktionen har legat nere under en månad med anledning av den rådande coronapandemin.

Gå till artikel
2020-04-07

Kort intervju med spårvagnschefen

Skånetrafikens projektchef för spårvägen i Lund, Håkan Henmyr, berättar in en kort intervju om hur coronapandemin påverkar arbetet med spårvagnarna.

Gå till artikel

Mars

2020-03-30

Kommande vägarbete på Odarslövsvägen

I april startar ett arbete med att bygga en cirkulationsplats i korsningen Odarslövsvägen - spårvägen.

Gå till artikel
2020-03-19

Coronapandemin pausar spårvagnstillverkningen

Spanien, där tillverkningen av Lunds spårvagnar pågår, har drabbats hårt av Coronautbrottet.

Gå till artikel

Februari

2020-02-14

Spårvagnsdepån görs redo för vagnarna

Snart är spårvagnsdepån lika grön som spårvagnarna. Fasadplåtarna monteras just nu på den stora byggnaden vid Odarslövsvägen nära forskningsanläggningen ESS. På taket blir det solceller och sedumväxter. Inne i lokalen ska spårvagnarna städas och underhållas.

Gå till artikel
2020-02-07

Den 13 december börjar spårvagnarna gå i linjetrafik

Från och med den 13 december kan lundabor och pendlare börja åka spårvagn mellan Lund C och ESS. Detta står klart sedan politiska styrgruppen för Spårväg Lund C – ESS beslutat att skjuta fram trafikstarten till tidtabellsskiftet i december.

Gå till artikel

Januari

2020-01-28

Snart startar uthyrningen av lägenheterna i Xplorion

Nu är det inte långt kvar till att Lunds kommuns fastighets AB, LKF, startar uthyrningen av lägenheterna i Xplorion, ett gemenskapens hus vid spårvagnshållplatsen Solbjer i Brunnshög.

Gå till artikel
2020-01-10

Kommande evenemang: Säkerhet, tillgänglighet och design

I samarbete med Stadsbiblioteket i Lund arrangerar vi den 10 mars en föreläsning om säkerhet, tillgänglighet och design i Lunds kommande spårvagnar.

Gå till artikel
2020-01-09

Säkerheten viktigast för Infranord

När spårvägen är slutbesiktigad övergår ansvaret för spåranläggningen till Lunds kommun. Entreprenören Infranord ska sköta spårvägens drift och underhåll och deras personal utbildas i de regler som gäller för spårvägen i Lund. Det är också Infranord som har hand om bevakningen vid arbeten i närheten av spåret.

Gå till artikel
Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund