Arkitekttävling för utformning av Clemenstorget och Bangatan

29 april, 2015

Lunds centralstation är Skånes största station mätt i antal resenärer och ett viktigt regionalt nav som ständigt växer. Det ger stora möjligheter att stärka stadskärnan och hållbart resande.

Tävlingsområdet CLemenstorget BangatanTävingsområdet avser Clemenstorget och Bangatan fram till Bantorget.

 

Tre arkitektteam arbetar nu med att ta fram förslag på hur Clemenstorget och Bangatan kan förnyas och utvecklas.

Tävlingen avser gestaltning av den allmänna platsmarken för Clemenstorget och Bangatan fram till Bantorget. Tre arkitektteam har kvalificerat sig för att gå vidare och presentera sitt gestaltningsförslag för utformning av tävlingsområdet, och nu har arbetet kickats igång.

En av förutsättningarna är att ta hänsyn till den tidigare beslutade inriktningen om placering av resecentrum och plattformar för stads- och regionbussar samt spårvagnar.

– Clemenstorget är anrikt och älskat av många och vi tar oss an uppgiften att förnya platsen med stor respekt. Vi tror att den starka karaktären och lundakänslan på torget kan utvecklas ytterligare, förhoppningsvis kan detta bli ett av Lunds viktigaste stadsrum. Därför arrangerar vi en arkitekttävling – för att undersöka olika möjligheter och välja det som kommer att fungera bäst, - säger stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun och projektledare för tävlingen, Karl-Oscar Seth. 

Arkitektförslagen, som skickas in till kommunen senast den 26 september, ska innehålla en lösning som skapar en levande stadsmiljö och främjar bekväma och effektiva byten mellan de olika trafikslagen.

De inkomna tävlingsförslagen kommer att ställas ut för allmänheten. Tid och plats meddelas i slutet av september. Vinnaren presenteras den 7 november.

Tävlingens arrangör: Lunds kommun

De tävlande arkitektteamen är: Mandaworks/SLA/Kreera Nyréns/Sweco/ÅF White/Atkins/Ebba Matz

Arkitekttävlingen är ett led i arbetet med att ta fram ett Ramprogram för området kring Lund C; ett arbete som bedrivs i nära samarbete med Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och Jernhusen. 

Följ utvecklingen av Lund C på Facebook!

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund