Beslut om hållplatsen vid Lund C

29 april, 2015

Spårvägshållplats vid Lund C ska ligga diagonalt på Clemenstorget. Beslutet togs av kommunstyrelsen (KS) den 2 april.

Clemenstorget skiss

Visionsskiss över stationsområdet med en diagonalt placerad hållplats på Clemenstorget. Källa: Lunds kommun

I februari i år gav KS ett uppdrag till kommunen att presentera en fördjupad utredning av hållplatsplacering vid Lund C. Enligt ett tidigare inriktningsbeslut (2013-04-03) skulle hållplatsen placeras diagonalt på Clemenstorget. Nu ville KS jämföra på nytt de konsekvenser som hållplatsplacering innebär, beroende på om den ligger på torget eller längs torgets norra sida. 

I samråd med Skånetrafiken, Trafikverket och Jernhusen har den fördjupade utredningen studerat och illustrerat möjliga hållplatslägen och dess påverkan för stationsområdet. Hänsyn har tagits till hållplatsens tekniska utformning, trafikförutsättningar, kapacitet, samt förutsättningar för den planerade resecentrumbyggnaden.

Sammantaget visar jämförelsen att ett hållplatsläge diagonalt över Clemenstorget ger bäst förutsättningar för stationsområdets och spårvägens utveckling. Det bidrar också till uppfyllelse av de utvecklingsmål för området kring Lund C som KS fastställde i april 2011.

Läs hela utredningen här: PM Spårvägens hållplats på Clemenstorget (pdf)

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund