Besök utställningen om framtidens Lund C!

29 april, 2015

Just nu pågår det ett samråd för ramprogrammet för Lund C och planerna finns nu utställda på Stationen.

 Utställningsmodellen visar framtidens Lund C. På bilden syns bl a Mittelbron och det nya resecentret vid Tullkammaren samt en spårvagnshållplats på Clemenstorget. Bild: Jurate Paulsson

 

Ramprogrammet beskriver en inriktning för en framtida förtätning och utbyggnad i stationsområdet. Syftet är att koppla samman staden på bägge sidor järnvägen samt att underlätta byten mellan de olika trafikslagen. Spårvagnshållplatsen på Clemenstorget har varit en av förutsättningarna för planeringen och den visas nu i ett större stadsutvecklingssammanhang.

Programförslaget finns utställt på Stationen, på Lund C, Bangatan 1 (öppet på vardagar, kl. 8.30-18.30). Samråd pågår fram till den 12 juni och synpunkter kan skickas in både via e-post (stadsbyggnadskontoret@lund.se) och med posten (Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND). Glöm inte att märka mejlet/brevet med "Lund C". Det är också viktigt att du anger ditt namn och adress.

Läs mer:

Ramprogram för Lund C (pdf)

Stadsutveckling i Lund C-området (en annan webbplats)

Följ arbetet med Lund C på Facebook!

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund