Detaljplanen för kvarteret Solbjer vinner laga kraft

29 april, 2015

Kvarteret Solbjer utgör den första riktigt stora utbyggnadsetappen av den nya stadsdelen Brunnshög.

Illustrationsplan: Solbjer

 

Inom kvarteret ska finnas kontor, bostäder, service och fritidsmöjligheter. Det kan handla om en mindre livsmedelsbutik och kanske en brödbod eller blomsteraffär, en lekplats, urban odling, någon restaurang och café, takträdgårdar och synligt vatten, kanske rinnande i ett urbant vattendrag.

Byggnadshöjder planeras variera mellan 2-6 våningar för kvartersbebyggelsen. Hotellbyggnaden skjuter upp med betydligt fler våningar. Arkitekturen blir varierad och byggrätternas storlek också. Större kontors- och bostadshus kan blandas med mindre enheter.

Spårvagnshållplatsen "Solbjer" och torget intill kommer att utformas som en sammanhängande gång- och cykelyta med låga biltrafikflöden.

Kvarteret Solbjer, eller Brunnshög Etapp 1, som området också heter, kan börja byggas redan under 2015.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund