Detaljplanerna för spårvägen vinner laga kraft

11 november, 2015

Detaljplanerna för spårvägen har nu vunnit laga kraft. Beskedet från Mark- och miljööverdomstolen kom den 11 november, 2015.

 Detaljplaner för sträckan LUND C - ESS

Så är spårlinjen indelad i sex detaljplaner. Illustration: Lunds kommun

Detaljplanernas syfte är att pröva lämpligheten att anlägga spårväg mellan Lund C och ESS, för att tillgodose det långsiktiga behovet av ett attraktivt kollektivtrafiksystem. På grund av de olika förutsättningarna för spårvägen i olika delar av staden har handlingen delats upp i sex olika planer:

Clemenstorget - Bredgatan 
Getingevägen - Tornavägen
Tornavägen - Motorvägen E22
Motorvägen E22 - norr om Solbjersvägen
Norr om Solbjersvägen - Odarslövsvägen 
Odarslövsvägen - Spårvagnsdepån

Mer läsning:

Planerna i sin helhet finns på denna sida

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund