Expertgruppen: Projektets underlag är i huvudsak rättvisande

19 oktober, 2015

Den 4 mars beslutade kommunstyrelsen att en oberoende expertgrupp skulle ge en second opinion på projektets beslutsunderlag. Nu är granskningen färdig.

Gruppen, som bestod av fyra oberoende experter, hade i uppdrag att genomlysa spårvägsprojektet utifrån föreställningar som handlar om stadsutveckling, stads- och kulturmiljöfrågor samt olika ekonomiska aspekter.

Granskningen skulle besvara denna fråga: "Är de bedömningar som gjorts rimliga och beslut som fattats gjorda på relevanta grunder?".

- Det har varit ett spännande och intensivt arbete och efter genomförd granskning finner vi i expertgruppen att underlagen i huvudsak är rättvisande varvid beslut har tagits på relevanta grunder. De bedömningar som gjorts får därmed även anses rimliga, säger Mats Olsson, ordförande i expertgruppen. 

- Granskningen visar också att vissa frågor kräver fortsatt och ytterligare uppmärksamhet och vi hoppas därmed att granskningens slutsatser därför kan användas i den fortsatta utvecklingen av projekt spårväg Lund C-ESS, fortsätter han.

Nu ska rapporten överlämnas till granskningens politiska styrgrupp, kommunstyrelsen och projektets tjänstemän. Kommunstyrelsen kommer att därefter ta ställning till om några nya beslut behöver tas.

Mer läsning:

Utlåtande av expertgruppen - sammanfattande slutsatser och rekommendationer (pdf)

Granskning Spårväg - slutpresentation (2 MB, pdf)

Granskning Spårväg - rapport med bilagor (8 MB, pdf)

Second opinion på spårvägsplanerna (denna webbplats)

Expertgruppen ska ge "second opinion" (denna webbplats)

  

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund