Geotekniska undersökningar fram till påsk

29 april, 2015

Under de närmsta veckorna tar vi jordprover längs den kommande spårvägen och letar samtidigt efter arkeologiska fynd.

Jordprover på S:t LAurentiigatan. Foto: Jurate Paulsson

På uppdrag av Lunds kommun undersöker arkeologer från Kulturen tillsammans med geotekniker från konsultföretaget Sweco jordprover på St. Laurentiigatan. Foto: Jurate Paulsson

Lunds kommun tillsammans med konsultföretagen Sweco och Idom, arbetar nu med förprojektering av spårvägens infrastruktur. En av de aktuella uppgifterna är en geoteknisk undersökning. Man borrar smala hål flera meter in i marken, tar jordprover och ser vilka markförutsättningar som finns på den aktuella platsen.

Det vi undersöker är jordmaterial, hållfasthetsegenskaper, var vattenytan finns osv. Prover kommer att lämnas in till ett laboratorium för analys av jordens egenskaper, men vi kontrollerar också om jorden inte är förorenad. Resultaten kommer sedan att användas som underlag för vidare planering, exempelvis, när vi gör beräkningar av hur tjock överbyggnad som behövs för att bära spårvägen och vagnarna.

Med på provtagningarna är även arkeologer från Kulturen. Samtidigt som tekniker tar jordprover letar arkeologer efter historiska fynd, såsom porslin, keramik och sedimentlager. Att borra in i jorden på det här sättet förstör inte de arkeologiska lagren utan man får upp ett tvärsnitt av marken i den ordningen som den har lagt sig under århundraden. Det hjälper att se om fornlämningar mår bra, om man behöver göra vidare undersökningar, och så kan man datera fynden enligt de jordlager som man får upp, beroende på hur djupt de har legat.

Den geotekniska undersökningen kommer att pågå fram till påsk, och vi borrar på olika platser längs spårvägssträckan.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund