Granskningstid för detaljplaner

29 april, 2015

Detaljplanerna för spårväg är nu ute på granskning. Granskningstiden är mellan 28 april och 28 maj, 2014.

Detaljplaner

 

Detaljplanerna hittar du här (denna webbplats).

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund