Hållplatsen Lund C placeras diagonalt på Clemenstorget

29 april, 2015

Resecentrum byggs vid Tullkammaren och spårvagnshållplatsen placeras diagonalt på Clemenstorget. Det är några av de förändringar som ska få Sveriges fjärde största station att fungera även i framtiden.

VIsionsbild: Området kring Clemenstorget

Visionsbild: Området kring Clemenstorget.


Kommunstyrelsen har den 3 april tagit ett beslut om att stationsområdet kring Lund C ska byggas om enligt det så kallade Huvudalternativet. Målet är att skapa ett attraktivt stationstorg med god orienterbarhet till de olika trafikslagen, ett välfungerande resecentrum och mötes- och handelsplatser, samtidigt som man bevarar de historiska byggnaderna och torgets karaktär.

Resecentrum ska byggas vid Tullkammaren och integrera den i sin huskropp. Clemenstorget kommer då att utvidgas över den nuvarande Bangatan och skapa en naturlig koppling till resecentret. Fotgängare och resenärer ska därmed få en ny trygg plats att vistas på.

Busshållplatser som finns där idag ska flyttas och fördelas mellan bussgatan vid Godsmagasinet och Clemenstorgets södra sida. Spårvagnens hållplats ska placeras diagonalt på torget och utgöra en naturlig mål- och mötespunkt.Spårvagnens körväg blir rak, vilket innebär hög komfort för resenärer. På så sätt blandas spårvagnstrafik inte med övrig trafik runt torget, vilket är en förutsättning för god trafiksäkerhet.

Prognosen för Lund C pekar på ett tredubblat resande i framtiden jämfört med dagens 35 000 resenärer om dagen, och det ställer krav på att bygga om, om stationsområdet ska fungera även framöver.

Clemenstorgetsframtida utformning kommer att beskrivas i ett planprogram för Lund C där gestaltningen ska prövas på en mer detaljerad nivå.  

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund