Kommunen fortsätter att titta på finansiering av spårvägen

22 april, 2015

Kommunen ska ta fram alternativ till den statliga delfinansieringen av spårväg i Lund. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i enighet idag (22 april).

- Det är bra att vi är eniga om hur vi ska arbeta vidare med att titta på andra finansieringsmöjligheter för spårvägen, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Kommunens uppdrag är nu att ta fram konkreta förslag till den statliga delfinansieringen av spårväg. Det kan innebära offentlig-privat samverkan och eventuellt en omdisponering i den regionala infrastrukturplanen, så att medel som är avsatta för vissa projekt i stället kan föras över till spårväg.

- Vi är överrens om att detta är en prioriterad fråga och kommer i dialog med andra, bland annat Region Skåne och Trafikverket nu att titta på nya finansieringslösningar för spårväg i Lund, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd i Lund.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund