"Kontrapunkter" heter det vinnande förslaget

29 april, 2015

Förslaget ”Kontrapunkter” förstärker och utvecklar de existerande kvaliteterna med nya eleganta tillägg på ett sätt som både vitaliserar stadsmiljön och främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik, skriver juryn i sitt utlåtande.

white arktiekter - kontrapunkterJuryns ordförande Mats Helmfrid grattulerar vinnarteamet - White arkitekter AB, Ebba Matz och Atkins. 

Det är teamet White arkitekter AB, Ebba Matz och Atkins som står bakom förslaget. Ordet kontrapunkt är en musikalisk term som syftar på komposition då man flätar ihop självständiga stämmor. Det vinnande arkitektförslaget, liksom en musikalisk kontrapunkt, flätar ihop det gamla och det nya Lund.

Utformningsidén beskriver en flexibel och öppen stadsstruktur med hög framkomlighet. Bangatan upp till Bantorget ska bli ett sammanhängande stadsrum - "ett resecentrum", som kopplar samman Clemenstorget, Knut den Stores torg och Bantorget. Det föreslås tre typer av markbeläggningar – gatsten, grus och granit – som tydliggör de olika platserna och stråken, samtidigt som de tillför funktion: grus, till exempel, ger den optimala växtmiljön för träden.

De sammanhållande elementen i ”Kontrapunkter”, såsom belysning och möbler, skapar en helhet på den stora gestaltningsytan, samtidigt som det bildas mindre stadsrum med skilda drag: marknadstorget, spårvagnstorget, loungen.    Juryn har utsett förslaget ”Kontrapunkter” till vinnare av arkitekttävlingen för gestaltning av Clemenstorget och Bangatan med följande motivering:   Förslaget ”Kontrapunkter” förstärker och utvecklar de existerande kvaliteterna med nya eleganta tillägg på ett sätt som både vitaliserar stadsmiljön och främjar cykel- och kollektivtrafik. Clemenstorget ges en gestaltning som förstärker och utvecklar torgets unika karaktär. Ljussättning och materialval bidrar till att skapa en distinkt och lågmäld helhet som har förutsättningar att bidra till en både trygg, robust och upplevelserik stadsmiljö.

”Kontrapunkter” var ett av de tre förslag som deltog i tävlingen. De andra två förslagen, ”Världen i Lund” och ”Urban Lund”, skapades av respektive Mandaworks/SLA/Kreera och Nyréns arkitektkontor AB.

Det vinnande förslaget kommer i sina huvuddrag att utgöra en del av Ramprogram för hela Lund C. Ramprogrammet går ut på brett samråd under våren 2015. Läs hela juryns utlåtande i  dokumentet nedan.

Juryns utlåtande (pdf)

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund