Mark- och miljödomstolen avslår och avvisar överklagandena av detaljplanerna för spårvägen

19 oktober, 2015

Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelar nu i sin dom att de avslår och avvisar alla överklagandena på de sex detaljplanerna för Spårväg Lund C-ESS. Domstolen delar länsstyrelsens bedömning och finner inte några skäl för att upphäva länsstyrelsens beslut.

Den planerade spårvägssträckan mellan Lund C och ESS är uppdelad i sex detaljplaner: Clemenstorget – Bredgatan; Getingevägen – Tornavägen; Tornavägen – Motorvägen E22; Motorvägen E22 – norr om Solbjersvägen; Norr om Solbjersvägen – Odarslövsvägen; Odarslövsvägen – Spårvagnsdepån. Uppdelningen beror på de olika förutsättningarna i stadsrummet som finns längs sträckan.

Beslutet om att anta detaljplanerna i Lunds kommuns fullmäktige togs i slutet av december 2014. Sedan har detta prövats hos länsstyrelsen och därefter hos Mark- och miljödomstolen.

- Domen som vi har fått från Mark- och miljödomstolen visar att de avvägningar som gjorts mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneprocessen har varit korrekta, säger Ole Kasimir, planchef på Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun. 
Domstolens beslut i sin helhet:

Dom: Detaljplan för spårväg på sträckan Clemenstorget-Bredgatan i Lunds kommun (pdf)

Dom: Detaljplan för spårväg i Lund, delsträcka Getingevägen - Tornavägen, Lunds kommun (pdf)

Dom: Detaljplan för spårväg i Lund, sträckan Tornavägen - Motorvägen E22, Lunds kommun (pdf)

Dom: Detaljplan för spårväg i Lund, sträckan Motorvägen E22 - Norr om Solbjersvägen, Lunds kommun (pdf)

Dom: Detaljplan för spårväg i Lund, sträckan Norr om Solbjersvägen - Odarslövsvägen, Lunds kommun (pdf)

Dom: Överklagande av Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2015-04-20, dnr.403-4808-15, ang. detaljplan för spårväg för sträckan Odarslövsvägen - Spårvagnsdepån i Lund, Lunds kommun (pdf)

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund