Markanvisningstävling för centrala Brunnshög

29 april, 2015

Lunds kommun bjuder in till en markanvisningstävling i centrala Brunnshög: hur ett kvarter med dagligvaruhandel, bostäder och verksamheter kan utformas, gestaltas och genomföras?

VIsionsbild BRunnshögVisionsbild mot torget Bild: Lunds kommun

Tävlingsområdet ligger intill den planerade spårvagnshållplatsen "Brunnshög centrum", med god koppling till cykelstråk och vägnätet. Torget kommer att bli den mest centrala platsen i det fullt utbyggda Brunnshög - med bostäder, arbetsplatser och service. Samspelet mellan torget, gaturum och omkringliggande byggnader kommer att bli en viktig del för stadsutvecklingen i området.

Läs hela beskrivningen i tävlingsinbjudan i dokumentet nedan.

Enligt tidplan, ska intresseanmälan lämnas in till Lunds kommun senast den 20 mars. Markanvisningstävling börjar den 7 april. Vinnaren presenteras i augusti.

Mer läsning:

Inbjudan till markanvisningstävling (pdf)

Brunnshögprojektets webbplats

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund