Mats Helmfrid: Lund ska förbli en ledande kunskapsnod

29 april, 2015

– Lund har alltid varit en knutpunkt för transporter. Se till exempel på Stora Södergatan – den är ju äldre än staden själv!

 Mats Heimfrid, kommunstyrelsens ordförande i LUnd

Kommunstyrelsens ordförande i Lund, Mats Helmfrid (M).

Mats Helmfrid (M) är kommunstyrelsens ordförande i Lund. Han ser det som ett privilegium att få vara med och diskutera framtidsplanerna för den tusenåriga staden Lund, och har respekt för att de beslut som tas nu kommer att forma Lund framöver.

– Visionen är att Lund ska även i fortsättningen vara den lagom stora staden där det är lätt att ta sig runt och träffa människor. Vi ska vara en ledande kunskapsstad och en betydelsefull nod internationellt, men vi ska också värna om den unika miljön. Det vi arbetar med nu är att utveckla vidare den geografiska närheten till regionen och omvärlden.

Investeringarna i forskningsanläggningarna på Brunnshög utmanar: man måste se till att ta tillvara på de nyttor som kommer att uppstå.

– Vi måste bygga ut transportsystemet på ett stadsmässigt och miljömässigt sätt, och vi ser att vi kan göra det med spårvagnar.

Lund växer mot nordost utmed Kunskapsstråket – ett område som har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag, som sträcker sig från Lunds innerstad mot Brunnshög. Området ska förtätas, öppnas upp, byggas ut och bilda nya mötes- och arbetsplatser.

Mats Helmfrid menar att utvecklingsplanerna är en förutsättning för att Lund även i fortsättningen ska ligga i framkant vad gäller företagsamhet, nya affärsidéer och utveckling av produkter:

– Redan idag ligger 60 procent av alla arbetsplatser i Lund längs Lundalänken i nordvästra Lund. Med den utbyggnad som sker kommer det att vara många fler människor som rör sig i och använder staden. Det är viktigt att förstå de förutsättningar som vi ställs inför. Vi måste kunna klara av logistiken, om Lund ska fortsätta fungera och vara den kunskapsstad som den är idag.

Förebilder till Lunds spårväg finns utomlands, där man ligger långt framme med tekniken.

– Vi vill bygga ett modernt system som är smidigt, kapacitetsstarkt och samtidigt passar in i en gammal stadsmiljö. Vi har sett många nybyggda internationella lösningar som är fantastiska. De spårvagnar som vi vill bygga är moderna och kommer att passa in perfekt.

Men för att den visionen ska bli verklighet, återstår många utmaningar.

– En utmaning är att försöka förmedla en rättvis bild av det Lund som vi vill bygga. Det kommer att ske en del fysiska förändringar i stadsrummet, men vi är angelägna om att behålla stadens karaktär. Spårvagnarna ska smälta in i stadsmiljön och bli ett naturligt element i vår tusenåriga stad.

 

Läs även intervju med Mats Helmfrid i Sydsvenskan (2013-03-17): "Positivt med många frågor"

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund