Nu inleds byggandet av Södra Brunnshög

19 oktober, 2015

Kvarteren i Södra Brunnshög är den första utbyggnadsetappen av den nya stadsdelen i nordöstra Lund. Det är också där som spårvägen kan börja byggas när klartecken för byggstart ges

Gestaltning_Spårväg_SödraBrunnshög Det nya kollektivtrafikstråket - spårväg mellan Lund C och ESS, planeras att få en hållplats vid Solbjerstorget. Illustration ur Riktlinjer för gestaltning, Spårväg Lund C-ESS.

Det blir en varierad och levande stadsmiljö som präglas av grönska, enkla material och hållbar arkitektur. Södra Brunnshög kommer att få ett sammanhängande gult marktegelgolv, som bildar ett välkomnande väv av gator, torg och allmänna ytor. Stadsrummet ska bjuda in till gång, cykling och resor med kollektivtrafik.

Spårvägshållplatsen planeras vid ett torg - områdets naturliga centrum. Spårvägen kommer att gå i ett väl avgränsat gaturum med byggnader i 3-5 våningar och verksamheter i bottenplan, i en gatusektion med en tät och urban karaktär. Materialet i spårvägsgatan och på hållplatsen Solbjer kommer att domineras av samma gula marktegel, som även i övrigt präglar Södra Brunnshög.
Nu inleds byggandet av infrastrukturen - ledningar, gator, dammar och parker. Arbetet beräknas ta ca två år och kommer att orsaka störningar i trafiken.

För aktuell information se denna sida: www.lund.se/bygge (sök efter "Södra Brunnshög" i listan).

När kvarteren är fullt utbyggda kommer de att innehålla både bostäder, service och kontor. Det blir ca 700 bostäder i flerbostadshus och radhus, drygt 40 000 kvm kontor, hotell, parkeringshus, två förskolor samt lekytor, service och plats för utevistelse.    

Mer läsning:

Gestaltning av spårvägen (denna webbplats)

Södra Brunnshög: aktuell bygginformation (annan webbplats)

Brunnshögprojektets webbplats

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund