Opinion hösten 2013: Varannan tillfrågad positiv till spårvagnar i Lund

29 april, 2015

En färsk opinionsundersökning från Spårvagnar i Skåne visar ett fortsatt medborgarstöd för införandet av spårvagnar i Lund.

Företaget Ardéo, på uppdrag av Spårvagnar i Skåne, har under september och oktober genomfört 1000 telefonintervjuer i Lunds kommun och resultatet presenteras i en färsk rapport.

 

Vagnkoncept. BIld: Spårvagnar i SKåne

Bild: Spårvagnar i Skåne

Kännedomen är hög  Enligt rapporten, känner nio av tio av de tillfrågade till att det planeras för en spårväg i Lund, fem av tio är mycket eller ganska positiva till satsningen. Den negativa inställningen har ökat med tio procentandelar, medan de som är neutrala i frågan är lika många som för ett år sedan - en fjärdedel.

Drygt hälften av alla respondenter har svarat att de är mycket eller ganska intresserade om stadsutveckling i Lund; 44% vill få mer information om framtidssatsningar från kommunen.

Trots det är det få som säger att de hittills har tagit del av kommunens information om spårvägen. Det som efterfrågas är direktutskick via e-post och post, information på webben, en fysisk plats med en utställning samt mer information om hur man kan informera sig om spårvägsprojektet.

Var kommer spårvagnar att gå? I undersökningen har vi också ställt frågor om vad medborgarna vill veta mer om när det gäller spårvagnsplanerna i Lund.

Information om linjedragning och placering av hållplatser intresserar fortfarande flest respondenter, visar årets mätning i likhet med fjolårets. Andra aktuella frågor anges vara finansiering, tidplaner, hur den befintliga kollektivtrafiken och stadsmiljön kommer att påverkas, samt allmän information om projektet.  

Nästan alla tillfrågade, 95%, har någon gång åkt spårvagn och en övervägande majoritet, 64%, tyckte att reseupplevelsen har varit positiv. Närmare nio av tio kan tänka sig att resa med spårvagn i Skåne när det blir aktuellt.

Mätningen som presenteras i denna rapport kallar vi för Ettmätning och det är en uppföljning av en liknande mätning som genomfördes i fjol, Nollmätningen. Om man ska jämföra resultaten av dessa två mätningar är det dock viktigt att komma ihåg att 2012 tillfrågades 250 Lundabor, medan årets mätning bestod av 1000 respondenter i Lunds kommun.

Mer läsning:

Ettmätning, hösten 2013 (uppdaterad) 

Nollmätning, hösten 2012

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund