Slutrapport till EIB

29 april, 2015

Samverkansorganisationen Spårvagnar i Skåne går under 2015 i en ny fas då avtalet med Europeiska Investeringsbanken löper ut.

EIB SPIS

Bild: ©European Investment Bank 2015 och Spårvagnar i Skåne.

Under 2011-2015 har Spårvagnar i Skånes verksamhet medfinansierats med medel från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Enligt gällande avtal, ska en investering på 650 Mkr göras innan avtalsperioden är slut. Annars blir parterna skyldiga att betala tillbaka bidragsdelen - 27 Mkr.

Avtalsperioden går ut den sista juni i år. SPIS politiska styrgrupp har den 6 mars beslutat att förhandla om en förlängning.

I samband med slutrapporten till EIB kommer samarbetet inom Spårvagnar i Skåne att gå in i en ny fas: Region Skåne kommer att ha samordningsansvaret framöver och parterna Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad och Region Skåne kommer att även i fortsättningen att samarbeta för koordinering och kunskapsutbyte kring spårvagnsinförande.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund