Smidigare kollektivtrafik med nya Lund C

29 april, 2015

Det blir ett enklare och mer attraktivt stationsområde, enligt ramprogram för Lund C som skickas på samråd under våren.

Lund C: disposition av trafikslagen

Så disponeras trafikslagen kring den nya stationen. Klicka på bilden så öppnas den i större format. Illustration ur Ramprogram för Lund C, Lunds kommun.

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har beslutat om att skicka ramprogrammet för Lund C på samråd. Programmet kommer att ligga till grund för alla detaljplaner i området och är alltså vägledande för hur Lund C och området runt omkring kommer att utvecklas de kommande åren.

Enligt förslaget ska kollektivtrafiken samlas runt ett nytt resecentrum, ungefär på mitten av stationsområdet, vid Clemenstorget. Där ska man kunna röra sig fritt mellan tåg, bussar, spårvagnar och cykelparkering utan att behöva korsa gator med biltrafik.

Resecentrum, som innebär nya byggnader med olika former av service till resenärerna, ska kunna nås både från östra och västra sidan.

Den befintliga Mittelbron breddas och när Bangatan längs med spårets östra sida stängs av för biltrafik blir det främst från väster man närmar sig stationen om man kommer med bil. På så sätt ökar stationens kapacitet samtidigt blir den västra sidan mer stadslik.

Under samrådet ges lundaborna möjlighet att sätta sig in i planerna och lämna synpunkter. Det blir en utställning i stationshuset, som öppnar i mitten av april. Det kommer också hållas dialogmöten med projektansvariga med möjlighet att ställa frågor och tycka till.

Samrådstiden går ut den 1 juni, 2015.

Läs mer:

Ramprogram för Lund C (pdf)

Stadsutveckling i Lund C-området (en annan webbplats)

Följ arbetet med Lund C på Facebook!

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund