Spårväg Lund C – ESS beviljas statlig medfinansiering via stadsmiljöavtal

17 december, 2015

Trafikverket har idag meddelat att spårvägsprojektet i Lund beviljas 298 miljoner kronor via regeringens satsning på stadsmiljöavtal.

Visionsbild_Clemenstorget

Visionsbild: Spårvagnshållplats på Clemenstorget.

Satsningens syfte är att ge stöd för investeringar i kollektivtrafik som främjar hållbara stadsmiljöer och hållbart resande i städer. Spårväg på sträckan Lund C – ESS är en del av en omfattande stadsförnyelse och utveckling i nordöstra Lund, där det planeras för bostäder och kontor för ca 50 000 nya människor.

Dagens besked innebär att spårvägsfinansieringen inte är helt klar. För att kommunen ska starta spårvägsprojektet krävs 50 % extern medfinansiering; bidraget via stadsmiljöavtal täcker 40 % av summan. Lunds kommun kommer därför att begära en förhandling med staten i syfte att kommunens andel utöver 50 % får delfinansieras via privat eller annan offentlig finansiering.

- Dagens besked visar att staten tydligt ser att Lunds spårvägsprojekt är viktigt, även ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Men det är trots allt en utmaning att vi inte fullt ut beviljas de 50 % av finansieringen som vi ansökt om. Nu måste vi gemensamt samlas i Lund och Skåne för att hitta en lösning på resterande delar så att projektet kan komma igång. Spårvägen är viktig för att stärka Lunds roll som hållbar tillväxtmotor, menar Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Det är ändå mycket positivt att Lunds kommun beviljats statlig medfinansiering genom statsmiljöavtal. Det visar att staten ser spårvägen i Lund som en viktig investering i omställningen till hållbara transporter. Vi har goda förhoppningar om att kunna lösa resterande finansiering, menar Emma Berginger (MP), 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i tekniska nämnden.

Härnäst kommer Lunds kommun att titta vidare på hur ytterligare finansiering kan säkras.

Mer läsning:
Trafikverkets beslut: Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer - Lunds kommun (pdf)

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund