Spårväglund – nu även på Facebook

15 oktober, 2015

Den dök upp våren 2014 – en Facebooksida med namnet ”Spårvagn i Lund”. Avsändaren var ospecificerad, men visionsbilderna var kommunens. Det visade sig att det var två elever som låg bakom initiativet.

Axel Hallberg och Gabriel Malmer är två elever som har skapat en sida om spårvägen i Lund på Facebook. Axel Hallberg och Gabriel Malmer är två Lundaelever som tog initiativet våren 2014 och skapade Facebooksidan "Spårvagn i Lund". Nu byter sidan namn till "Spårväg Lund C - ESS" och kommunen tar över redaktörskapet. Bild: Privat.


 - Jag skapade sidan när det såg som mörkast ut för spårvägen – det var väldigt negativa rubriker i tidningen och det retade mig.  Jag ville lyfta spårvägen, minns sidans skapare Gabriel Malmer (17), som läser Naturvetenskapsprogrammet på Spyken.
De negativa rubrikerna handlade då om den nationella infrastrukturplanen som presenterades av den dåvarande regeringen våren 2014. Planen innehöll inte den förväntade statliga medfinansieringen av spårvägen i Lund. 


Hur kommer det sig att du ville lyfta spårvägen? - Jag har alltid varit en stark förespråkare av spårvägen i Lund. Det är många som är negativa utan att riktigt veta vad satsningen innebär. Spårvagnar är miljövänliga och hållbara. Kostnaden kan tyckas hög, men på lång sikt är det en bra investering för trafiken och staden. Det skapar struktur och förstärker Kunskapsstråket.


Har du någon personlig erfarenhet av spårvagnar? - Ja, framförallt från Göteborg. Men Göteborg är kanske inte det bästa exemplet – i Lund planeras ju för en annorlunda lösning. Jag har alltid varit intresserad av stadsplanering och infrastruktur och läst mycket om det. På så sätt är jag väl lite nördig, haha.


Er Facebooksida fick några hundra följare på relativt kort tid. Men på sistone ni har inte använt sidan särskilt mycket… - I början var vi ganska aktiva, men sedan visste vi inte riktigt hur vi skulle driva det vidare. Spårvagnsnyheter kommer inte ut varje dag. Skolan tar mycket tid och vi var också engagerade på annat håll.


Nu tar Lunds kommun över redaktörsrollen och därmed får projektet närvaro även på sociala medier. Känns det bra att lämna över sidan? - Ja, vi har ju inte uppdaterat den särskilt aktivt, så det är bara bra att projektet får tillgång till den och att sidan kan leva vidare. Det blir kul att följa utvecklingen. Vi ser fram emot att se spårvägsplanerna realiseras.

Facebooksidan "Spårvagn i Lund" byter namn till "Spårväg Lund C – ESS" och blir ett komplement till webbplatsen www.spårväglund.se. Följ oss, nu även på www.facebook.com/sparvaglund!

. Vi ser fram emot att se spårvägsplanerna realiseras.

Facebooksidan "Spårvagn i Lund" byter namn till "Spårväg Lund C – ESS" och blir ett komplement till webbplatsen www.spårväglund.se. Följ oss, nu även på www.facebook.com/sparvaglund!

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund