Spårväglund.se - för dig som vill veta mer och tycka till

29 april, 2015

Linjedragningen, fakta, dokument, information om arbetsprocessen och möjlighet att ställa frågor och få svar. Det är projektets nya webbplats.

Skärmdump: sparvaglund.se

Spårvägsanläggningen är den största infrastruktursatsningen i Lunds historia. Spårvägsprojektet tillsammans med stadsutvecklingsprojekten Kunskapsstråket och Lund NE/Brunnshög kommer att forma Lunds framtida profil.

Nu lanserar vi en webbplats med information om den spårväg som vi har fått i uppdrag att planera. Syftet är att samla ihop fakta, förmedla kunskap och informera om arbetsprocessen.

– Vi är glada att spårvägsprojektet engagerar lundaborna och vi vill göra oss mer tillgängliga. Att bygga en spårväg är en komplex process som kräver många studier och utredningar. Vi befinner oss i en väldigt spännande fas – just nu jobbar vi med detaljplanerna för spårvägen och kompletterande utredningar, och det finns mycket att berätta om. Det tänker vi göra på vår nya sajt, säger gatuchef och chef för spårvägsprojektet, Håkan Lockby.

Webbplatsen är uppbyggd i olika sektioner och rymmer allt från information om projektets bakgrund, sammanhang och övergripande dokument till beskrivning av moderna spårvagnar och hållplatser samt stadsutvecklingsplaner kring dem.

Vi lovar att svara på alla inkomna synpunkter och publicera svaren på relevanta frågor så att alla besökare kan ta del av dem.

Välkommen!

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund