Träffa oss och lär dig mer om spårvägen i Lund

29 april, 2015

Snart är det dags för samråd om detaljplaner för spårvägslinjen Lund C-ESS och i samband med det anordnar vi ett antal publika aktiviteter för dig som vill veta mer.

Samråd

Fika med oss! Kom till Utställningslokalen på Lund C för ett spontant samtal med tjänstemän som arbetar inom projektet. Vi bjuder på kaffe och svarar på dina frågor.

TID 7 maj, tisdag, kl. 12.00 – 14.00 samt TID 8 maj, onsdag, kl. 17.00 – 19.00  

PLATS Utställningslokalen Stationen, Lund C, Bangatan 1

 

Seminarium: Buller, vibrationer och elektromagnetiska fält  Ett föredrag om hur mycket moderna spårvagnar bullrar, hur man kan dämpa vibrationer och vilken påverkan elektromagnetiska fält har. Frågor och svar.

TID23 maj, torsdag, kl. 17.30 – ca. 19.30

PLATS Utställningslokalen Stationen, Lund C, Bangatan 1

 

Seminarium: Gestaltning och design

Ett föredrag om utformning av gaturummet kring spårvägen och designarbete med hållplatser och vagnar. Frågor och svar. 

TID 29 maj, onsdag, kl. 17.30 – ca. 19.30

PLATS Utställningslokalen Stationen, Lund C, Bangatan 1

 

Öppet möte Träffa politiker och tjänstemän som berättar om satsningens betydelse för Lunds framtid.

TID4 juni, tisdag, kl. 18.00 – ca. 20.00

PLATS Grand Hotel, Bantorget 1

 

Utställning Framtidens folk om framtidens Lund Skolbarnen tolkar Lunds kommuns tankar om framtida stadsutveckling och infrastruktur.

TID 10 juni - 12 juli, vardagar kl. 8.30-18.30

PLATS Utställningslokalen Stationen, Lund C, Bangatan 1

 

Samråd

Dessa publika aktiviteter är ett komplement till det formella samrådet.
Samrådstid om detaljplaner för Spårväg Lund C-ESS kommer att vara i sju veckor (vecka 20-26) med början på måndag, den 13 maj. Berörda sakägare kommer att underrättas den 13 maj och handlingarna blir då även tillgängliga för alla intresserade på Lunds kommuns webbplats, www.lund.se.
Samrådsmöten kommer att hållas under vecka 24. Plats och datum - tillsammans med planhandlingarna - annonseras på denna sida på www.lund.se.
Synpunkter på detaljplanerna ska skickas skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund, senast den 28 juni 2013.  Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress. Läs mer om detaljplaneprocessen på www.lund.se.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund