Trafikverket föreslår regeringen att medfinansiera spårvägen i Lund

29 april, 2015

Den 15 april meddelade Trafikverket Lunds kommun att Spårväg Lund C-ESS är ett av de infrastrukturprojekt som blir aktuella för förhandlingar inom regeringens satsning på stadsmiljöavtal.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett ramverk för de så kallade stadsmiljöavtalen - en medfinansiering av kollektivtrafik i städerna, kopplat till stadsutveckling.

Spårvägen i Lund är ett av de sex projekten som nu är aktuella för förhandlingen 2015. Det är dock viktigt att betona att detta besked från Trafikverket inte är ett formellt beslut. En förordning och eventuella föreskrifter behövs. Förordningen kan troligen beslutas av regeringen i september 2015, och formella beslut kan då tas i oktober 2015. Förordningen är under framtagande och ska vara färdig till slutrapportering den 20 maj, 2015.

Förutom finansieringsfrågan bör detaljplanerna för spårvägen vinna laga kraft innan kommunfullmäktige kan ta ett igångsättningsbeslut. Överklaganden av detaljplanerna hanteras för närvarande av Länsstyrelsen. Det pågår också en "second-opinion"-utredning av spårvägsprojektet - ett arbete som behöver slutföras innan vidare beslut kan tas.

Läs mer:

Trafikverket, delredovisning (2015, mars): Regeringsuppdrag om stadsmiljöavtal (pdf)

Expertgruppen ska ge "second opinion" (denna webbplats)

Detaljplaner för Spårväg Lund C-ESS (denna webbplats)

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund