Utställning om framtidens Brunnshög centrum

19 oktober, 2015

De fyra arkitektförslagen på framtidens Brunnshögskvarter, butik och bostäder är nu utställda på Stationen, Lund C, Bangatan 1 i Lund.

Utställning tävlingsförslag Centrala Brunnshög

Kan du tänka dig att handla i Brunnshög centrum? Utställningen ger utrymme även för spontana kommentarer. Bild: Jurate Paulsson

Tävlingsområdet ligger intill den planerade spårvagnshållplatsen Brunnshög centrum och har god koppling till cykelstråk och vägnätet. Området ligger i direkt anslutning ett stadsdelstorg som kommer att bli den mest centrala platsen i Brunnshög, när det är fullt utbyggt.  

Förslagen kommer från fyra akitektteam som deltar i en markanvisningstävling för Brunnshög centrum. Syftet med tävlingen är att få fram inspirerande och konkreta förslag på hur framtidens kvarter med dagligvaruhandel, bostäder och annan verksamhet kan se ut. Vinnaren utses i höst och erbjuds markanvisningen (det vill säga, att få köpa marken) samt möjligheten att medverka i detaljplanearbetet.

Under sommaren är förslagen utställda på Stationen. Kom och titta på framtiden! Utställningslokalen är öppen på vardagar, mellan kl. 8.00 och 18.00. 

Mer läsning:

Brunnshögprojektets webbplats

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund