Bommar underlättar trafikflödet vid Dalbyvägen/Sandbyvägen

6 april, 2018

För att underlätta trafikflödet i cirkulationsplatsen vid Dalbyvägen/Sandbyvägen används bommar.

Bommarna kommer att finnas på plats under tiden E22 är avstängd och kommer att användas vid behov, för att underlätta trafikflödet. De tider då trafiken flyter på naturligt är bommarna inte i bruk.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund