Depåupphandling pågår

10 juli, 2018
Bild för - spårvagnsdepå.jpg

Regionfastigheter som håller i upphandlingen för depå, har inte fått några anbud på byggnation av spårvagnsdepå. Därför görs upphandlingen om genom att dela upp upphandlingen i två delar.

Den första delen omfattar mark och BEST. I BEST ingår spår, kontaktledningar och specifik teknik som behövs för vagnarna utanför och inne i depån.

Den andra delen omfattar själva byggnaden.

Tilldelning av första delen, där anbudsmaterialet är publicerat, tas i början av september och för den andra delen senare i höst.

Läs mer på Skånetrafikens webbplats.

Bilden på depån är en visionsbild.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund