Gång- och cykelväg vid sjukhuset leds tillfälligt om via Baravägen

31 juli, 2018

Med start i vecka 32 kommer gång- och cykelvägen samt vägen för bussar vid sjukhuset tillfälligt att ledas om. Bussen stannar på samma ställe som innan, busshållplatsen flyttas inte.

Gång- och cykelvägen ska under denna period istället ledas via Baravägen. Vi skyltar på plats. Omledningen är cirka 150 meter. Omledningen beror på att vi ska gräva en djup schakt för att koppla in en stor vattenledning.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund