Gång- och cykelvägen under E22 är öppen

21 maj, 2018

Nu har gång- och cykelvägen under E22 öppnat. Allt har följt tidsplanen och vägen öppnade den 21 maj vid 10-tiden. Cykelvägen har ungefär samma sträckning som tidigare. Nu är den bredare och inte så brant.

Gång- och cykelvägen är tillfälligt täckt med så kallat asfaltgrus, som är återvunnet från den gamla, rivna bron till E22.

Sträckningen som gång- och cykelvägen har nu kommer att ändras något under senhösten. Då ska vägen också asfalteras.

Asfaltgrus är mjukare än asfalt. Vid värme och när det regnar på gruset smälter det samman. Vi ska också packa gruset ytterligare så att underlaget blir jämnare.

Välkommen att gå och cykla på vägen och stort tack för allt tålamod under avstängningen.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund