Lundensisk grönkompost ger näring åt spårvägens träd

6 september, 2018

Spårvägen ska bli ett grönt stråk genom staden med gräs i stora delar av spåret och träd längs sträckningen. Träd och gräs behöver näring för att växa och jorden de planteras i består bland annat av grönkompost från Lunds kolonilotter och återvunnen jord.

Lars Brobeck är parkintendent i Lunds kommun.

I den här filmen berättar Lars Brobeck, parkintendent i Lunds kommun, om hur grönkompost ger liv åt nya växter.

Se filmen på Youtube.

Text/foto/film: Kristina Strand Larsson.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund