Skanska Sverige AB tilldelas den första delen av entreprenaden för Spårvägsdepån i Lund

7 september, 2018

Regionfastigheter har beslutat att tilldela Skanska Sverige AB den första delen av entreprenaden för Spårvägsdepån i Lund.

Skanska kommer ansvara för allt markarbete men i entreprenaden ingår även ett samordningsansvar för själva depåbyggnadsentreprenaden som kommer upphandlas separat. Skanska kommer även utföra vissa, för byggnaden spårvagnsspecifika, tekniska installationer samt utföra spåranläggningsarbeten och kontaktledningsarbeten på depåtomten.

Tilldelningsbeslutet äger laga kraft om tio dagar förutsatt ingen överprövning sker och markarbetena beräknas starta under oktober månad.

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-35 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund