Förändringar i trafiken vid Skånes universitetssjukhus i Lund

7 mars, 2019

Byggarbetena fortsätter vid Universitetssjukhuset i Lund. Det är både Lunds kommun som bygger spårvägen förbi sjukhuset och andra aktörer som bygger inom sjukhusområdet som påverkar hur trafiken kan flöda under byggtiden.

På fredag, den 8 mars, stängs det provisoriska övergångsstället över Getingevägen. Avstigande bussresenärer och andra fotgängare samt cyklister som ska till sjukhuset hänvisas till korsningen Getingevägen - Baravägen. Man ska alltså gå i motsatt riktning än bussens körväg för att komma över Getingevägen, in till sjukhusområdet.

Det finns också en mindre passage över Getingevägen i höjd med Entrégatan, ca 200 m bort från busshållplatsen. Avstängningen beror på byggarbetet med refugerna i gatan, samt andra pågående arbeten.

Måndagen den 11 mars ändras också infartsvägen till sjukhusområdet via Baravägen. Klinikgatan öppnas för allmän biltrafik; Lasarettsgatan stängs på grund av arbetet med spårläggning. Följ skyltningen på plats. 

 

Lunds kommun

Telefonnummer
Växel: 046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun
Box 41, 221 00 Lund

E-post
tekniska.forvaltningen@lund.se

Besöksadress
Tekniska förvaltningen
Brotorget 1, Lund